KONG: SKULL ISLAND


KONG - GREETING


CREATIVE
PRODUCTION
POST PRODUCTION
EDITORIAL
GRAPHICS
VFX


SOCIAL

KONG - GOOGLE SEARCH - LOCATION

KONG - KONG QUIZ - ARTISTS

KONG - GOOGLE SEARCH - ABOUT

KONG - KONG QUIZ - SAM


KONG - COMEDY CENTRAL

KONG - URBAN CALLOUTS - SAM

KONG - TARGET MARKETING - SAM

KONG - MILITARY SCREENING


SOCIAL COUNTDOWNS

KONG - SOCIAL COUNTDOWN - SAM

KONG - SOCIAL COUNTDOWN - BRIE